Aláírás gyűjtés a székely autonómiáért

A Gazdakör kitüntető feladatra jelentkezett, hogy a Székely autonómia törekvésekre irányuló és azt támogató aláírások gyűjtését kezdeményezheti az általa kijelölt körzetében.

Kérünk mindenkit, aki egyetért a székely nép szabadságáért, önrendelkezésért vívott küzdelmével aláírásával támogassa azt a következő helyszíneken:

Budaörsön aláírható:

  • Minden szombaton a Budaörsi Gazdapiacnál 8-11 óra között (Patkó utcai nagy parkoló)

 

  • Minden pénteken 16-18 óra között a Budaörsi Gazdakör irodájában (Budaörs, Budapesti út 54. szám alatt a Polgárok Háza kőépületében)

 

A székelyek magyar tudatú és magyar nyelvű népcsoport. A székelyek eredetére vonatkozóan több – egymásnak ellentmondó – elmélet létezik. Első okleveles említésük 1116-ból maradt fenn. A székelyek eredethagyományát a középkori magyar geszta szerzők foglalták írásba, akik az 5. századi hunok leszármazottaiként emlékeztek meg róluk. Egyes elméletek szerint a székelyek a honfoglalás előtt, a 8-9. században csatlakoztak a magyar törzsekhez, más elméletek szerint pedig már a Kárpát-medencében várták a honfoglaló magyar törzseket.

Jelenleg a székelyek elsősorban az Erdély keleti részén található Székelyföldön élnek, de székelynek vallja magát a Brassótól Nagyszebenig húzódó, úgynevezett Szász-föld magyar ajkú lakosságának nagy része is. A bukovinai székelyek az 1764-es „madéfalvi veszedelem” után menekültek át a Kárpátokon túlra, onnan a 19. és a 20. században telepítették vissza őket, ma főként Tolna és Baranya megyékben, illetve a Vajdaságban élnek. Jelentős számban telepedtek meg székelyek Budapesten, Magyarország és Erdély egyéb részein, Nyugat Európában, Ausztráliában A székelyek tömegesen vettek részt a magyar szabadságharcban. Képviselőik a magyar nemzet részének tekintették a székely népet. A területi igazgatási rendszerüket, a szék rendszert az 1876-os megyerendezés szüntette meg. Az első világháborús magyar vereség és az 1920-as trianoni békediktátum után Székelyföld Románia része lett. Az 1940-második bécsi döntéssel a terület visszakerült Magyarországhoz, 1944-ben szovjet és román csapatok foglalták el, az 1947-es párizsi békeszerződéssel pedig Székelyföld újra román fennhatóság alá került.

A legutóbbi, 2011-es romániai népszámláláskor a mai értelemben vett Székelyföld területén 810 367 főből 581 159 vallotta magát magyarnak (Aranyosszék nélkül), ők tették ki az ottani lakosság 71,72 százalékát. A román hatóságok különösen 1960 és 1989 között, a kommunista uralom időszakában jelentős asszimilációs-beolvasztó politikát folytattak a székelyekkel szemben. Székelyföld területe jelenleg a központilag irányított román államigazgatás fennhatósága alá tartozik; az 1990-es évektől mostanáig a magyarság szószólói folyamatosan megfogalmazták és megfogalmazzák az igényt Székelyföld területi autonómiájára.

A minden évben így 2020-ban is megrendezésre kerülő márciusi megemlékezésekkel országszerte így Budaörsön is a Gazdakör által, hangot emelünk székely testvéreink érdekeiért, azért hogy az évszázados honi földön elnyerjék önrendelkezésüket és a hőn áhított autonómiájukat.